top of page

Aanbod

Kindgericht - Oplossingsgericht - Doelgericht

Aan het begin van het begeleidingstraject bespreken wij de hulpvraag waarna er een handelingsplan wordt opgesteld. De insteek van het begeleidingstraject is om oplossingsgerichte en kortdurende hulp aan te bieden. We plannen een tussentijds evaluatiegesprek in om de voortgang te bespreken en kijken of eventuele aanpassingen nodig zijn. Uiteraard kunnen er meer oudergesprekken plaatsvinden, mocht dat wenselijk zijn.

 

 Er is geen verwijzing van een huisarts of een diagnose nodig en er is geen sprake van een wachtlijst. 

Kennismaking

Intakegesprek

Begeleiding

Tussenevaluatie

Vervolg begeleiding

Eindevaluatie

Children's Toys

Individuele kindbegeleiding
(Thuis of in de praktijk)

Voor hulpvragen die zich in meerdere situaties of voornamelijk in de thuissituatie voordoen. Denk hierbij aan opvoedingsvraagstukken; moeite met emotieregulatie; leren omgaan met rouw en verdriet; omgang met broer(s) en/of zus(sen). 

Individuele kindbegeleiding op school

Kinderen besteden een groot deel van hun tijd op school. Begeleiding op school kan de voorkeur hebben omdat dit voor het kind een vertrouwde omgeving is en je verplichtingen na schooltijd beperkt. Bepaalde hulpvragen spelen zich voornamelijk op school af. Denk hierbij aan moeite hebben met een taakgerichte werkhouding; concentratieproblemen; moeite met aangaan prettig contact met klasgenoten, maar ook didactische ondersteuning bij leerproblemen.

Waar nodig worden leerkracht voorzien van handvatten en een advies.

Hulpvraag kan zowel door school als ouder(s) gesteld worden.

Classroom
Yoga Mats and Toys
Yoga Mats and Toys

Kinderyoga
(Individueel of in groepsverband)

In een maatschappij waarin er cognitief enorm veel van je gevraagd wordt, is het belangrijk om goed te luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft. Leer je grenzen aanvoelen en aangeven en leer technieken aan ter bevordering van ontspanning, ontprikkeling en zelfbewustzijn. 

bottom of page