top of page

Voor wie

We richten ons met name op kinderen in de basisschoolleeftijd die een extra steuntje in de rug nodig hebben, wat sturing en wat hulp kunnen gebruiken om weer tot bloei te komen. 

Kid Standing on Bench

Kinderen die graag zichzelf en de wereld om hen heen beter willen leren begrijpen. 

Het kan zijn dat kinderen zich anders gaan voelen dan leeftijdsgenoten. Met name kinderen met ontwikkelingsproblematiek kunnen hier tegenaan lopen. Ik leer je steviger in je schoenen te staan door meer zicht te krijgen op je sterke kwaliteiten en deze ook te gebruiken. Daarmee vergroot je jouw zelfvertrouwen en leer je sociaal vaardiger te worden en op een gepaste manier te communiceren met anderen. Ik leer je grenzen goed aan te geven en deze goed aan te voelen bij anderen. Hiermee vergroot je jouw veerkracht en je weerbaarheid. 

Kinderen die willen leren omgaan met onrust in hun lichaam en een vol hoofd.

Lichamelijke onrust en een vol hoofd kunnen talloze oorzaken hebben. Kinderen die last hebben van boosheid, stemmingsklachten, angsten en overprikkeling kunnen moeite hebben hun emoties op een wijze manier te reguleren. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen structureel rondlopen met negatieve gedachten en fysieke en emotionele onrust. We onderzoeken wat er aan de basis ligt van die onrust en leren technieken aan om de emotieregulatie te verbeteren. Ook ontspanningstechnieken en kinderyoga oefeningen kunnen aan bod komen. Je leert  opmerken wat er in je lichaam gebeurt, welke gedachten er opgeroepen worden en welke gevoelens hierbij aan bod komen. 

Kinderen die op school graag weer tot leren willen komen.

Een goede taakgerichte houding vraagt redelijk wat van een kind. Je moet je aandacht kunnen richten op je werk en de juiste stappen ondernemen om tot leren te komen. Dit noemen wij executieve functies. Deze spelen een cruciale rol bij het leren leren. Ook faalangst kan het leren in de weg staan. Gelukkig kunnen kinderen het concentratievermogen vergroten en executieve functies kunnen getraind worden. Succeservaringen helpen om van jouw faalangst af te komen. We onderzoeken, eventueel samen met school, hoe we schooltaken weer behapbaar maken en gebruiken technieken, zoals visualisatie, om je te doen realiseren dat de angst om te falen ongegrond is.

Kinderen die te maken hebben met rouw en verdriet. 

Het overlijden of ziekte van een dierbare, een scheiding of gepest worden (of zelf pesten) kan veel teweegbrengen in zowel het kind als zijn of haar omgeving. Helaas kan dit leiden tot langdurige gevolgen. Pijnlijke situaties/ emotionele conflicten die buiten je controle liggen zijn moeilijk te bevatten. We brengen in kaart wat er buiten en binnen jouw cirkel van invloed ligt maar je leert ook jouw verlangens en verdriet te uiten en hier op een voor jouw passende manier mee om te gaan. Hiermee vergroot je jouw veerkracht. Daarnaast ontstaat er ruimte om je gehoord en gezien te voelen. 

Super Hero Kids

Alle emoties mogen er zijn.

bottom of page